Your Personal Learning Journey

Organisaties en leiders worden dagelijks geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en een economische ongelijkheid roepen vragen op over ethiek, vertrouwen, inclusiviteit en groei. Het beïnvloedt de manier waarop we leven, werken en ondernemen. Maar wat is jouw rol hierin? Wij geloven dat mensen een verantwoordelijkheid en het potentieel…

Meer informatie

Your Personal Learning Journey

Organizations and leaders face dramatic change on a daily basis. Climate change, technological developments, and economic divide raise questions about ethics, trust, inclusiveness, and growth. It affects the way we live, work and do business. But what’s your role in this? We believe that people have a responsibility and the…

Meer informatie