Imagine. Route. Go!

On the Morro leert mensen om verandering, bijvoorbeeld als gevolg van technologische ontwikkelingen, te zien (imagine), te begrijpen (route) en te benutten (go!). Met deze 3-staps aanpak helpen we organisaties, teams en individuen om met vertrouwen de verandering die op ons pad komt te omarmen. Niet achteruit, maar voorwaarts, de toekomst in.

  • Imagine
  • Route
  • go
3 Stappenplan

Verbeelden & Betekenis geven

Leven we in een verandering van tijden of een tijd van verandering? Organisaties en leiders worden dagelijks geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Klimaatverandering, disruptieve technologische ontwikkelingen en een economische tweedeling roepen vragen op over ethiek, vertrouwen, inclusiviteit en groei. Het beïnvloedt de manier waarop we leven, werken en ondernemen.

Wij helpen mensen en organisaties bij het schetsen van alternatieve toekomstscenario’s waarin trends en ontwikkelingen meegenomen worden die mogelijk van invloed zullen zijn op de markt, de consument (of patient, burger) en daarom op je business en organisatie. Daartoe stretchen we graag je wereldbeeld en geven je andere perspectieven. Hiervoor gebruiken we een creatieve invalshoek en betrekken denkers en doeners die uitdagen. Bovendien maken we je graag bewust van je eigen rol in het bepalen van je toekomstige richting en die van je organisatie. En we leren je graag de mentaliteit, tools en methodologie die richting geeft aan nieuwe manieren van kijken, denken en doen.

Strategie & Storytelling

De rol van verhalen, storytelling, gebruiken we nadrukkelijk om de toekomst samen vorm te kunnen geven, samen te begrijpen, en een gezamenlijke nieuwe taal te ontwikkelen. We hebben een duidelijke methodiek, Stories for Change, die je helpt om structuur te geven aan het verhaal, om een argument voor verandering te ontwikkelen, urgentie te brengen in je verhaal, nieuwe kansen voor je uitdagingen te formuleren en een overtuigend verhaal te creëren om anderen bij de verandering te betrekken.

Co-creatief en durven doen

Wij geloven dat er verschillende perspectieven nodig zijn om de ‘wicked problems’ van onze tijd op te kunnen lossen. Daarom werken we co-creatief, mét elkaar, opdrachtgever, consument, burger, patiënt, expert, etc. Daarin kunnen we putten uit jarenlange relevante ervaring met verschillende soorten klanten in verschillende branches. We werken met een open en onderzoekende blik en leggen continu verbanden met methodieken/tools die relevant zijn voor de uitdaging die voor ons ligt. We helpen je de verandering te omarmen, te durven experimenteren, leren door te doén, anderen daarin mee te nemen. Het fundament van die manier van werken is gebaseerd op het Double Diamond model van Design Thinking, een gestructureerd creatief proces voor innovatie.

Tools als bakens voor verandering

In ons werk en in onze trainingen gebruiken we verschillende tools om een gezamenlijk wereldbeeld te ontwikkelen, de toekomst de herdefiniëren, een radar voor de toekomst te ontwerpen, scenario’s te co-creëren, routes naar de toekomst te ontwerpen, innovatieve ideeën te genereren en nieuwe proposities voor mensen te ontwikkelen.

Tools zijn handvatten om jezelf een nieuwe manier van werken aan te leren, een ander gedrag te oefenen, je te helpen herinneren aan dat gedrag, en om op jouw beurt anderen mee te nemen. Interessant wordt het wanneer je de tool zelf minder nodig hebt als houvast, en je eigen handvatten voor verandering gaat ontwerpen. Daar helpen we je graag bij!

En – om te starten – hieronder vast wat tools als voorbeeld. Heb je richting nodig of iemand om even met te sparren om te bekijken welke tools handig zijn voor jouw uitdaging? Schroom niet om een email te sturen aan school@onthemorro.com, we zijn dol op vragen waar we over mee kunnen denken 😉

Download tools

Check-in: 5x waarom?

De check-in ‘5x waarom?’ gebruiken we vaak als startpunt van een bijeenkomst, dag, project.

“Change starts with the individual. So the first thing I do each morning is asking myself, ‘why do I strongly believe what I believe?’ Constantly examine your own assumptions” – Nobel prize winner, physicist Arno Penzias

Het starten vanuit je kern, je ‘waarom’ inspireert, maakt je bewust en meer betrokken naar een gezamenlijk doel. Door jouw ‘waarom’ vervolgens te delen in de groep, verbind je op een ander niveau met elkaar. Uiteindelijk kan je met deze tool leren luisteren naar de bezinning van een ander en ontdekken dat juist door niet te interveniëren iemand zelf tot een inzicht kan komen. Als je vanuit je eigen ‘waarom’ of essence aanwezig bent, kun je pas beginnen te spreken over creatief of generatief vermogen, mensen komen dan letterlijk brengen in plaats van halen. Die vermogens helpen denkruimte te creëren om complexe problematiek op te kunnen lossen.

Download de instructie voor het gebruik van de tool, en start zelf met oefenen. Of schrijf je in voor een training of workshop om het eens zelf te ervaren. Vragen? Bel of app Yvette Pasman – facilitator – op 06-42461750

Download tool

Kracht van vragen

Het bewust formuleren van een vraag kan je op verschillende manieren helpen. Door vragen te stellen kun je mensen meenemen in de verandering en ze motiveren. Of je kunt vragen stellen om mensen aan het denken te zetten, in (on)mogelijkheden of alternatieven, om te reflecteren en gezamenlijk te exploreren. Ook kan een goede vraag helpen tot de kern van het probleem te komen en de oorzaken te achterhalen, of om ideeën en oplossingen te verzinnen. De juiste vraag kan mensen richting geven om een visie en strategie te ontwikkelen, actie te stimuleren en een pad uit te stippelen richting een gewenste verandering.

Je maakt in al onze workshops en programma’s kennis met de kracht van vragen, en check ook onze training ‘Power of Questions’. Meer weten? Neem contact met ons op.

Download tool

Stories for change

Gebruik dit canvas als instrument om een eigen scenario voor de toekomst te ontwikkelen. Je maakt een beredenering van vandaag naar de toekomst, in 8-stappen, waarbij je je urgentie voor verandering analyseert en aanscherpt en kansen bloot legt die je helpen op weg naar de gewenste verandering. Aan de andere kant zie je hulpmiddelen om het scenario te brengen als een verhaal dat mensen raakt.

Wil je meer leren over het gebruik en toepassing van dit canvas? Check onze trainingen en cursussen of neem contact op met Yvette Pasman, facilitator via +31 6 42461750

Download tool