An innovators learning journey

Vrijdag 29 september 2023
Amsterdam

De Innovators Learning Journey is een intensief leiderschapsprogramma, waarin je de methodiek, inzichten, coaching en een support netwerk krijgt om de beweging die je ziet in je organisatie, bij je klant of doelgroep, te versnellen, en anderen mee te nemen in die verandering. In vijf modules helpen we je bij het verbeelden van de toekomst, het reflecteren op jouw leiderschapsrol, het ontwikkelen van routes en acties die je helpen om stappen te zetten op je route naar de toekomst.

Onze deelnemers vragen zich regelmatig af “Ben ik wel een innovator?” en “Hoe kan ik een inspirerende leider zijn?”. Bij On the Morro betekent het zijn van een ‘innovator’ dat je in eerste instantie jezelf durft uit te dagen om je eigen wereldbeeld te vergroten, over je eigen grenzen heen te kijken, en je eigen pad naar de toekomst actief vorm wil geven. Je leert bij ons meer over de toekomst en over jezelf, zodat je ook in staat bent om je pad vorm te geven. Pas daarna kun je ook anderen, je team of organisatie, meenemen naar die toekomst, hén uitdagen om sneller en succesvoller te anticiperen op verandering.

Overview

 • Je volgt een programma met 5 modules (5 workshop dagen gevolgd door opdrachten, zelfstudie, intervisie en coaching)
 • Je bent co-creator van de verschillende modules. Dat betekent dat je zelf stuurt welke vraagstukken centraal staan: jouw persoonlijke vraagstukken, van je team of organisatie of die van jouw klant. Je krijgt dan ook de verantwoordelijkheid om de theorie continue toe te passen op je eigen situatie, zodat niet alleen jij leert en stappen zet, maar ook je team en organisatie daarvan profiteren.
 • Je betrekt de verschillende stakeholders die belangrijk voor je zijn.
 • Learn-by-doing. Je geeft je persoonlijke learning journey betekenis door in je werk aantoonbaar het verschil te maken. Je wordt hierin gecoached door de facilitators en je fellows.

Leerdoelen

 • Herkennen van en betekenis geven aan verschillende trends en ontwikkelingen die verandering inluiden, relevant voor jouw organisatie, werk of team.
 • Je leert waar de beweging mogelijk is, wanneer die relevant is voor de organisatie en teamdoelen en hoe jij daar het voortouw in kunt nemen.
 • Ontwikkelen van toekomstscenario’s met behulp van scenario based reasoning.
 • Beter inleven in je stakeholders, hun drempels en drijfveren.
 • Ontwikkelen van waarderende manier van werken die je helpt om door te bouwen op succes.
 • Nieuwe manieren (tools, skills, proces en methodiek) om anderen mee te nemen in kansen en mogelijkheden. Daarin het voortouw nemen in innovatie en jezelf sterker profileren als leider.
 • Ontwikkeling van soft skills zoals inlevingsvermogen, creativiteit, kritisch denken, communicatie en interdisciplinaire samenwerking om te kunnen navigeren in de uitdagingen van onze wereld.
 • Meer vertrouwen en rust in je aanpak.
 • Actief (durven) manifesteren van het geleerde in je werkomgeving.

Voor wie?

Leiders en voorlopers die continue op zoek zijn naar wat beter kan. Management ervaring mág, maar is niet nodig, iedereen kan een leider zijn. Deelnemers die je voorgingen werken bijvoorbeeld als marketing specialist, creative director, business strateeg, senior project leider, innovatie adviseur, arts/voorzitter of HR director.

Modules 

1. Check-in: een startpunt voor verandering

In deze eerste module ga je op zoek naar je eigen “waarom?”. Je motivatie voor deelname aan dit programma. Je maakt kennis met de andere deelnemers, met de trainers en het programma. Je bekijkt je huidige situatie, en wordt uitgedaagd om een andere blik op de wereld te werpen (we gaan daarom direct op een kleine expeditie!). Je reflecteert op jezelf, hoe jij in het leven staat en wat je belangrijk vindt en onderzoekt jouw kernwaarden en leiderschapsprofiel. Je formuleert je leervraag als startpunt voor verandering. Bovendien ervaar je direct een aantal praktische methodieken en tools die je in je werk kunt inzetten om projecten in beweging te brengen.

2. Toekomstdenken & toekomstscenario’s

We leren je het nut van toekomstdenken. We geven je een lens om signalen van verandering op te pikken, de lens van informatie technologie. We leren je om begrip en betekenis te geven aan technologische ontwikkelingen, ver voorbij ‘digitalisering’. Dat begint met bewustwording van de impact van technologie op onze maatschappij, organisaties, mensen, om erna een toekomst te verbeelden, die richting geeft aan nieuwe manieren van kijken, denken en doen. Je leert een methode om de trends en ontwikkelingen te kunnen plotten en duiden, relevant voor jouw werk en leervraag.

Je ontwikkelt een eigen scenario voor de toekomst en stelt je ‘moonshot’ (je doel) voor jezelf als leider en voor de organisatie. Met het ‘Wheel of Reasoning’-model maak je een beredenering van vandaag naar de toekomst, waarbij je kansen bloot legt die je helpen op weg naar de gewenste verandering.

3. Spelen met mensen en systemen

Je leert spelen met het complexe systeem waarin we bewegen. We bekijken waar en wanneer innovatie plaatsvindt, wat de rol is van een individu in een systeem. We denken na over de manier waarop mensen zich bewegen, hoe ze omgaan met verandering. We grijpen daarbij terug op zowel de filosofie als de psychologie. Je leert patronen herkennen, je eigen voorkeuren en stijlen begrijpen en hoe je daar zelf in kunt leiden. Je leert verschillende motivaties voor verandering herkennen en toepassen. En we nodigen Rianne Keyzer uit, danser en choreograaf om die beweging die we in gang zetten ook met elkaar tot uiting te brengen.

4. (Visual) storytelling to connect

Je werkt je toekomstscenario uit in een 8-step-story. Vervolgens denk je na over wie je wil betrekken in je verhaal, en hoe. Je brengt je stakeholders in kaart, om het systeem in beweging te krijgen met je verhaal. Je leert meer over de Heroes-Journey en de manieren van overtuiging van Aristoteles. Ook krijg je een nieuwe visuele taal aangereikt die verbindt en je helpt van je ratio naar je emotie te stappen en zo anderen mee te nemen in jouw toekomstvisie. Jouw visuele verhaal helpt om de kennis beter over te brengen.

5. Daily change

Hoe gedraagt een leider zich? Aan de hand van de change curve ervaar je waar mogelijke obstakels liggen op jouw journey. Je onderzoekt waar jezelf tegen aan loopt en welke rol jij kan pakken in de verandering. We gaan gezamenlijk op zoek naar de successen die je hebben gebracht tot waar je nu staat, en leren daaruit wat jouw persoonlijke ‘design principles’ zijn voor verandering, als pad naar jou toekomst. We zoomen in op de cultuur van organisaties, en hoe jij daarin kunt navigeren. We geven je tools die nuttig zijn om leidend te kunnen zijn en blijven in verandering, in deze wereld die constant in beweging is.

Overview

 • 5x fysieke workshopdagen: elke module trappen we af met een 1-daagse workshop.
 • 10x halve dag zelfstudie (optioneel): per module krijg je verdiepingsopdrachten aangereikt.
 • 6 zeer ervaren trainers en facilitators die je gedurende je ‘journey’ uitdagen om die extra stap te nemen
 • 5x online peer coaching: tussen elke module kun je je vragen of ervaringen voorleggen aan de andere deelnemers, begeleid door één van onze facilitators.
 • 3x boeken voor een deep dive op specifieke onderwerpen
 • 1x online programma platform: je krijgt toegang tot een gezamenlijk programma platform, dat ingericht wordt met downloadable programma materiaal (methodiek en tools), verdieping en vervolgopdrachten.
 • 1x werkboek met tools en methodiek
 • Je wordt automatisch uitgenodigd voor de On the Morro community, waar alle innovators en vrienden samen komen voor meer 😉
 • We houden graag wat verrassingen voor je in petto die je gedurende het programma uitdagen om meer te leren. Verwacht dus het onverwachtte!

Lokatie

De workshops vinden in kleine groepen, fysiek, plaats in onze School op de Sumatrastraat 13, in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Een levendige plek met historie, om de hoek van fijne koffiebarretjes en het groene Flevopark voor de nodige ‘breaks’.

Data

Nieuwe startdatum: vrijdag 29 september, 27 oktober, 24 november, 21 december (woensdag!), 19 januari 2024. Afhankelijk van de aanmeldingen vindt deze cursus in het Engels of Nederlands plaats.

Kosten

Schrijf je in voor 3495 euro (excl. btw). 

Veel zin in dit programma, maar ben je op dit moment beperkt in je budget, neem dan zeker even contact met ons op om te overleggen over de mogelijkheden.

Na inschrijving nodigen je graag uit voor een uitgebreid intake gesprek.

Ervaringen van eerdere deelnemers

“In dit programma krijg je de tools om op verschillende manieren te kijken, waardoor het een verdieping en energie geeft. Yvette heeft ontzettend veel kennis en de wijze waarop ze deze “journey” vorm geeft maakt dat het een veilige en vertrouwde omgeving is om in te leren. Ik raak geïnspireerd door de verschillende verhalen, en ben me bewuster wat mijn bijdrage aan “de wereld” kan zijn en hoe ik dit vertaal naar mijn werk en het grotere verhaal.” (Ynske Looije – Manager Genderzorg Amsterdam UMC)

“Het is super leuk en inspirerend om met vreemden maar toch gelijkgestemden, dezelfde persoonlijke journey af te leggen. De verschillende modules brengen je telkens weer een stapje verder, helpen je om je verhaal/plan uit te kristalliseren en het steeds concreter te maken. Je slijpt als het ware een ruwe diamant in je hoofd. Dit is voor iedereen nuttig die richting zoekt in werk: waarheen en waar word je gelukkig van?” (Kim Nieuwenhuijs –  Creative Director CODE D’AZUR)

“Heel waardevol dit programma. Het heeft me in contact gebracht met ideeën die me ‘aan’ zetten en het heeft me de duw gegeven om mijn gedachten te concretiseren, op te schrijven en te delen. De waarde van ‘denken door te DOEN’: de verbinding en de uitwisseling met anderen die dan mogelijk worden en het momentum wat dan ontstaat. In mijn aanbeveling aan anderen ben ik geneigd om het programma inhoudelijk te beschrijven, maar eigenlijk is de persoonlijke leervraag die je in brengt, hetgeen wat centraal moet staan, dáár zit het eigenlijke leer-effect”. (Arnd Jan Gulmans, strategie consultant)

“Het programma biedt me concrete handvatten om stapsgewijs mijn verhaal compleet te maken, waarin verschillende perspectieven belicht worden. Dat helpt enorm om mijn doel beter te formuleren en na te kunnen denken over de tussenstappen om daar te komen. Het is voor iedereen inspirerend om wél iets doen met die droom of gedachte die altijd al ergens achter in je hoofd zit maar waar je zelf niets mee durft te doen of niet weet hoe! Go for it!” (Maxime Gits – Strategie en Innovatie Amsterdam UMC)

“De Innovators Learning Journey is een traject waarin je een duidelijk beeld schept van een mogelijke toekomst en je eigen rol daarin of die van je team. Met de geweldige hulp, open minded instelling en tools die Yvette je aanreikt is de complexe wereld waarin we leven al snel een bron van eindeloze inspiratie en creativiteit. Storytelling. Visual Thinking (dus: tekenen om je gedachten te delen). Imagine-Route-Go, heerlijk actie gericht!”. (Sander Groenteman – business developer, start-up coach, networker)

“Just embarked on this journey. Highly recommended!” (Catharina Schut, Lead Awareness & Education for CADM, ABN AMRO Bank)

“Het is meer dan ik verwacht had; onwijs leerzaam! Het programma helpt me bewuster te zijn van mijn eigen pad, breder te kijken dan alleen mijn werkveld. Ik raad dit programma zeker aan; ik denk dat zeker in de medische wereld meer aandacht mag zijn voor trends en ontwikkelingen. Maar ook meer focus in het werk”. (Esther Boot, Neuroloog in Opleiding, Voorzitter VAAN)

“Ik vind het een mooi programma. Het helpt me ook echt in mijn werk: bij het zetten van een intentie en door de elementen die ik geleerd heb toe te passen. Ik vind het echt een prachtig programma. Yvette is enthousiast, bevlogen, positief, inspirerend, pro actief, een drijvende kracht. Soms lastig om focus te houden met zelfstudie, de waan van de dag neemt het over. Maar terugkerend pak ik toch weer bepaalde tools erbij in mijn werk, dat helpt me enorm. Ik geloof erin en wil me ook echt op een bepaalde manier committen aan het vervolg.” (Marije van der Hijden, projectleider Ouder- en Kindteams Amsterdam).

“Een bredere blik, inspirerende ’tools’ en een stevigere basis om vanuit te handelen en werken. Waarden die voor mij belangrijk zijn durf ik te uiten en ervoor op te komen. Dit programma geeft energie en vind ik een verrijking en aanrader voor nieuwsgierige slimme mensen die die toch ergens vastlopen in hun werk, het roer om willen gooien of buiten hun werk om geïnspireerd willen worden en verdieping zoeken!” (Maartje Terwindt, Vrijwilligersmanager bij Make-A-Wish Nederland)

“De Innovators Learning Journey is een echte totaal ervaring; van samenwerken, beter inzicht in processen en systemen tot aan een eigen toekomstperspectief. Ik had geen idee dat het zoveel bij me los zou maken. Mijn verwachtingen waren dat de antwoorden aangereikt zouden worden, maar het zelf visualiseren van die antwoorden is veel leuker en geeft de tools om meteen mee aan de slag te gaan.” (Laura Brown, PR- en communicatie manager)

“Het programma heeft mij geholpen om structuur en vocabulaire te geven aan mijn ideeën en gevoelens over de toekomst en mijn eigen focus in deze toekomst. Het heeft mij geholpen om meerdere aspecten van mijn eigen journey in het leven te bekijken, hierop te reflecteren en bij te sturen. Het was voor mij een verademing om deze journey aan te gaan met een groep met diverse achtergronden en levenservaringen. Ik heb veel aan de feedback van de groep gehad en de groep heeft veel van elkaar geleerd. Tijdens de journey hebben we elkaars verhalen echt ervaren en samen beleefd op een hele informele en gezellige basis. Qua sfeer, locatie en catering was het top!” (Lars van de Loo, Strategic Project Manager and Product Developer)

“Ik denk dat ik door dit programma beter in staat ben om te reflecteren op en te werken aan mijn ontwikkelingsproces. Aan de hand van concrete tools/canvassen/methodieken die ik tijdens het programma heb geleerd, heb ik nu meer handvatten om mijn persoonlijke en professionele doelen voor de toekomst in kaart te brengen en acties daar naar toe te uit te stippelen. Vooraf had ik een grotere groep deelnemers verwacht, met meer innovatie, digitalisatie of tech achtergrond. Wat ik kreeg was een kleinschalige en intieme setting, die ik heel fijn vond, omdat het heel makkelijk werd om allerlei (persoonlijke) dingen te delen. Bovendien werd ik op deze manier ook uitgedaagd om dingen te doen buiten mijn comfortzone.” (Tijn Kuyper, Accountmanager Digitale Innovatie & Smart Cities bij de gemeente Den Haag)

 

Schrijf je in!

Schrijf je direct in voor een van onze programma's of trainingen. Of liever eerst nog wat meer informatie? Stuur dan een email aan school@onthemorro.com of bel Yvette Pasman op 06-42461750

boek deze training

Your Personal Learning Journey

Organisaties en leiders worden dagelijks geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en een economische ongelijkheid roepen vragen op over ethiek, vertrouwen, inclusiviteit en groei. Het beïnvloedt de manier waarop we leven, werken en ondernemen. Maar wat is jouw rol hierin? Wij geloven dat mensen een verantwoordelijkheid en het potentieel…

Meer informatie

Scenario’s and stories for change

Equip yourself with the mindset, tools, and methodology to create scenarios that help you open up to new opportunities and make better strategic decisions to plan ahead for the desired change. Using the proven methodology of Scenario Based Reasoning, you’ll develop a well-reasoned vision and convincing story. A story that…

Meer informatie