Strategie voor morgen

Wat je kunt zien, kun je bereiken. Wij ontwerpen en faciliteren toekomst- en veranderprogramma’s en workshops. Van heidagen, visie- en teamdagen tot jaarprogramma’s. Daarin is co-creatie essentieel om een gedeelde visie en strategische keuzes ook in de praktijk te kunnen brengen. Hieronder een paar case-studies ter illustratie. We horen ook graag jouw vraag!

Ambassadeurs van menselijker zorg

“Hoe ziet onze toekomst eruit onder invloed van ontwikkelingen die we signaleren in de maatschappij? Wat betekent dat voor onze positie in en buiten het ziekenhuis, ons werk en ons team?” Het programma is ontwikkeld vanuit de wens van om de tijd en ruimte te nemen voor elkaar en elkaars…

Meer informatie

Team voor de toekomst

“Hoe kunnen we het beste in iedereen naar boven krijgen, om beter samen te werken in een groeiend stressvolle omgeving?” ​De druk op de zorg is groot, de druk op de acute zorg wordt nog eens verhoogd door o.a. een groeiende vergrijzende bevolking en een steeds mondiger wordende patiënt. Daarbovenop…

Meer informatie

Golden Circle voor Scale-up

“Ontwikkel een merk dat ons helpt in onze positionering als voorwaarde voor groei” Een merk met een vooruitziende blik die horeca-ondernemers al jaren versterkt door een deel van het horeca proces te digitaliseren. De markt is groeiend, en het dienstenaanbod is uitgebreid om de gastvrijheid met innovatieve technologie en data-inzichten…

Meer informatie

Gamification experience

“Hoe kunnen we spannende corona-proof teamdagen organiseren die ons helpen onze start-up cultuur te versterken en bovendien innovatieve ideeën brengen?” Mondkapjes, afstand, safety first… en tóch contact met elkaar, teambuilding, samen vooruit kijken en betekenis geven aan de toekomst. In een verhaal met spanning en het oplossen van puzzels gerelateerd…

Meer informatie

Online toekomstverkenning

Ouder en Kind Team Amsterdam nodigt verschillende stakeholders uit om mee te denken over een toekomst van ‘Opgroeien en opvoeden in Amsterdam in 2040’. Een belangrijke vraag als startpunt voor toekomstscenario’s. Om beter voorbereid te zijn op wat komt en wat morgen nodig is. Als startpunt van deze ontwerp-uitdaging organiseerden…

Meer informatie

Next Generation Leadership

“Welke ontwikkelingen zien we in de wereld, wat betekent dat voor onze organisatie, leiderschap en manieren van werken?” De deelnemers werken bij een ambitieuze club met een divers team van zeer ervaren en startende project ontwikkelaars met uiteenlopende expertises. Om het team te ondersteunen in hun ambitie, inspireerden we ze met…

Meer informatie

Samenwerken in nieuwe realiteit

“Hoe ziet de toekomst van zorg, academisch onderzoek en medische opleiding eruit, en welke consequenties heeft dat voor de organisatie?” Eén van de te fuseren teams van specialisten van het Amsterdam UMC vroeg ons om in een aantal bijeenkomsten met het team het gesprek te openen over de toekomst van hoog complexe patiënten…

Meer informatie

Applied Futures Lab

Onze opdrachtgever ontwikkelt een zeer uitdagend project waar veel verschillende stakeholders hun ambities in kwijt willen. Zij vroegen ons om onze creativiteit en methodiek in te brengen, om een doorbraak in de plannen te realiseren. In een Applied Futures Lab brachten we stakeholders samen die de afgelopen jaren betrokken zijn…

Meer informatie

Leiden in digitale transformatie

“Hoe kunnen wij het voortouw nemen in een andere manier van denken en werken, die nodig is om een doorbraak in innovatie te forceren, en daarmee een voorbeeld zijn voor de internationale organisatie?” De wereld heeft behoefte aan een duurzamer energiesysteem. Als één van de toonaangevende olie- en gasbedrijven ter…

Meer informatie

Excellente patiëntenzorg voor iedereen

“Hoe kunnen we transgender zorg toekomstgericht organiseren en verbeteren, wat betekent dat voor onze positie, ons verhaal en organisatie?” ​Het aantal mensen dat genderzorg vraagt is significant gestegen afgelopen jaren. Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (Amsterdam UMC) ervaart dagelijks deze toenemende druk. In samenwerking met On the Morrow zijn de…

Meer informatie

Overtuigende visie op onderwijs 

“Hoe kunnen we een overtuigende visie op luchtvaartonderwijs ontwikkelen, met onze partners, voor een succesvolle aanvraag van het Regionaal Investeringsfonds MBO?” De rol van mensen die werken in de luchtvaartindustrie verandert continue onder invloed van innovatie in de industrie, retail en reizen, en het bijbehorende veranderende consumentengedrag. Het MBO College…

Meer informatie