Power of questions

How can a simple question bring you and others new insights? What kind of questions do you ask or not (yet), and does it imply? The type of question you ask affects the perspective you get. By becoming aware of the tactical use of questions, you come to deeper layers…

Meer informatie

Power of questions

Hoe kan een simpele vraag jou en anderen nieuwe inzichten brengen? Wat voor vragen stel je wel of (nog) niet, en wat levert dit op? Het soort vraag dat je stelt, beïnvloedt het perspectief dat je krijgt. Door je bewust te worden van het tactisch inzetten van vragen, kom je…

Meer informatie